Pages

3.6.09

June 03, 2009: My profile

Như vậy là yahoo 360 beta ko phải đóng của như mọi ngưòi đã nghĩ mà nó đựoc chuyển từ dạng này sang dạng khác, bây giờ nó đã hoàn thành bản chính thức và được ghép vào profile của từng người dùng trong mạng yahoo và còn có rất nhiều dịch vụ khác ngoài blog đang chờ mọi người sử dụng, thật là hú hồn làm mình dời nhà lung tung cả lên.

Để chuyển bài viết từ 360 sang profile của bạn vào: http://download.360.yahoo.com


No comments: