Pages

22.6.09

Hướng dẫn kết nối External Blog với Facebook Notes

Bản thân ứng dụng Notes đã hỗ trợ sẵn việc Import an external blog rồi, vô cùng đơn giản và hiệu quả. Các bạn có thể làm theo các bước sau:

B1: Lấy link rss feed blog của bạn:

B1-a : Với WordPress thì link có dạng http://[blog url]/feed (VD: http://lephanductrong.wordpress.com/feed )

B1-b: Với Blogger, link có dạng: http://[blog url]/feeds/posts/default ( VD: http://letrong.blogspot.com/feeds/posts/default )

B2: Làm lần lượt theo hướng dẫn trong hình :

hd1

Đăng nhập Facebook, vào ứng dụng Notes

Import a blog " width="214" height="333">

Tìm đến Notes Settings -> Import a blog

đánh dấu vào check box khẳng định quyền của bạn với link blog -> Start importing" width="480" height="329">

Nhập link vào Web URL => đánh dấu vào check box khẳng định quyền của bạn với link blog -> Start importing

B3 : Trang preview notes hiện ra và bạn chỉ việc click vào nút Confirm Import :

hd4

Và kể từ nay trở đi, mọi cập nhật của bạn tại external blog sẽ được tự động đồng bộ với Notes trong Facebook. Thật tuyệt phải không !

P/S: nếu còn kẹt bài viết ở Yahoo 360, các bạn có thể sử dụng công cụ của mình 360Exp để chuyển sang WordPress hoặc Blogger. Chúc thành công :)

No comments: