Pages

17.3.09

March 17, 2009: Hot girls trên mạng

Haiz, coi cái này xong thì mọi niềm tin yêu hy vọng vào phụ nữ trên mạng đều thành hư ảo và thất vọng hết. làm j có người lý tưởng đến thế nhỉ???

Ugly Girl TRANSFORMED into a Hot Girl: http://www.youtube.com/watch?v=4cW2290P98E

No comments: