Pages

15.3.09

March 15, 2009:

Mình cững muốn như mọi người, có thể làm gì đó đóng góp, cải thiện cho đời, cho người, cho bạn bè, cho cộng đồng... nhưng mình thik làm j thì đụng vào cái ấy đều te tua hết, tại sao??? Cuối cùng mình đã hiểu, minh được sinh ra không phải để đóng góp, nếu mình tự kìm chế ko phá hoại đã là phước của nhân loại rồi. oIo

No comments: