Pages

15.6.08

June 15, 2008: ... Cõi hồng hoang mông lung, vô định...

http://truemetal.org/metalwallpaper/images/blackforcedomain.jpghaizzz, năm cùng tháng tận - đại nạn lâm đầu - tự bấm quẻ cho bản thân thấy wá ưu không ổn - gieo quẻ mai rùa thì rùa lật mai, gieo quẻ Dịch thì mất cả 2 tiền, gieo xin sâm thì thì sâm mất số, bấm độn thì thấy lưu niên tại thiên... tàn là điềm gở cần phải bỏ hết , tiên sinh lật đật bỏ của chạy lấy người... phải ở ẩn, diện bích 7x7 49 ngày, ăn chay trường giữ lòng thanh tịnh để giảm thiểu tính sát thương của kiếm khí chuyến này. Tưởng rằng thế đã yên thân, ai dè họa phước trùng lai, họa vô đơn chí. Hix, giữa lúc này lại xuất hiện con ma trẻ con, quỷ muốn tu mà bị ma phá đúng là hết thuốc chữa. Dương cương - Âm nhu mà hợp thành thì tan tành trời đất. Chuyến này chắc càn khôn sẽ bị phá vỡ, 3 giới khó bình yên. Đúng là kiếp nạn 10.000 năm của tàn nhân loại mà, thiệt là khó tránh khỏi.

http://i169.photobucket.com/albums/u221/inside_devil/AnimePaper_wallpapers_.jpg

http://2barquack.com/images/Inuyasha__Devil_at_the_Gate_1.jpg

1 comment:

Suna said...

trời ơi! chú có nói ngược ko vậy! hình như quỷ quấy rối ma chứ ma đâu có làm nên tội tình gì