Pages

10.6.08

June 10, 2008: Game online VN, 3 quốc phân tranh

VN hiện nay có rất nh hãng game online, loạn 12 sứ quân. Nhưng trong đó đáng kể nhất là 3 nước lớn: Vinagame, FPT Game và Asiasoft.

Vinagame: Nguyên lão tiền triều, người có công khai sáng ra game online tại VN. Giàu nhất nhưng khổ nỗi, mọi chuyển động đều bị 2 nước kia đi "nước tiên", giờ an phận thủ thường là tốt nhất, động đây là...

FPT Game: Bá hộ của VN giàu xụ, nhưng chỉ bỏ tiền mua game chơi chưa có định hướng rõ rệt, nhưng k ai dám coi thường, có điều sinh ra chỉ để phá VNgame.

Asiasoft: ngoại bang du nhập VN hoàn toàn nhưng được cái đem kinh nghiệm từ nước ngoài vào, làm việc khoa học nhưng chưa nắm được thị hiếu người Việt nên... vẫn ở mức thăm dò thị trường, nhưng 2 hãng kia còn lâu mới dám "ping" qua sân của họ.

Ngoại lệ là VTC game, học theo Vinagame và đã làm trùm mảng Casual games, nhưng cũng như Vinagame chỉ có 1 VLTK. khó bình thiên hạ được.

No comments: