Pages

7.2.09

February 07, 2009: Từ ngày em đi

Từ ngày em đi, chẳng ngày nào anh yên, túm quần lại là (theo lời 1 đại fia Sài thành) ngày nào anh cũng xỉn. híc híc, chẳng hiểu vì sao mà túm quần lại là cũng chẳng cần biết vì sao, khi nào em về thì tự em hiểu, em ko hiểu cũng kệ thằng anh.

Dạo này tớ rất ư là giỏi tiếng Jap nên đã viết thư thế này:

"ハワイMami 、彼の名前ビンですが、彼はファンの長い日です。もし彼があなたとMami を知って喜んでいる。真美英語の場合のフィードバックのための欲望nhé 。彼は子供たちの願いを、できるだけ早く。親愛なる "

Và nhận được trả lời thế này:

"誰ですか?意味がわかりません。"

Tớ có hỏi mà đến bố tớ cũng chịu thua. Có bạn nào giỏi thì dịch giúp là cái gì. Ai dịch đúng thưởng cho cục kẹo, thật đấy, tớ hứa.

1 comment:

VangAnh said...

let it be