Pages

18.1.09

January 18, 2009: Đưa ông táo về trời

Há há, hôm qua mới đính kèm cái sớ gửi ông Táo về trình bề trên, hem bít hôm ni ổng đi lúc nèo mà trời thương mình cho mình thi đậu bằng B2 roài. Mừng thì cũng mừng nhưng bảo hên thì hem có à nghen. Cả tuần nay, ngày nào tớ cũng tập lái sa hình, ít nhất là 1 ngày 6 vòng, thuộc như cháo chảy thi sao ko đậu được. Thi đậu thì fải làm j nào?.... ăn mừng thôi, thế là cả nhà kéo nhau ra lẩu đê làm tí nào. Chút chút hình ảnh gọi là... lưu niệm.


From Ảnh kủa tớ


From Ảnh kủa tớ


From Ảnh kủa tớ


From Ảnh kủa tớ


From Ảnh kủa tớ


From Ảnh kủa tớ

No comments: