Pages

3.3.08

March 03, 2008: Mơ...

Đã lâu lắm rồi mình không có nằm mơ, có thể do mình quá mệt, hoặc do mình chả có chuyện j mà mơ nhưng trưa nay... mình có được một giấc mơ quá "ngọt" nó đã khiến mình tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày nhưng...rất dễ chịu, thoải mái và bình an.

No comments: