Pages

19.6.07

June 19, 2007: My new laptop - Alienware Give Up!

this's my new lap, "top of the top" ^o^

Màn hình Desktop có hình game đang chơi nè, "khủng chưa"?

Advantages:

Processors: Core 2 Quadro 2.66 GHz

Video: NVIDIA® SLI™ Dual 8700M GT

RAM: 8 GB

Storage: 500 GB

2 comments:

Cooler said...

póc tem cái máy khùng nà!

... said...

oh my god, super laptop o_o ;))