Pages

27.10.08

October 27, 2008: Guns N' Roses

Guns N' Roses

Hoa dại thường có nhiều gai.

Muốn hái được hoa phải có tài.

Bất tài, vô dụng, không biết cách.

Gai đâu chảy máu chớ trách ai.

No comments: