Pages

16.9.08

September 16, 2008: Karaoke có cho chọn lựa ăn 9.0

Haizzzzzz, cái này mình lượm lặt, sưu tầm từ đầu tháng 9. Giờ mới có thời gian đưa lên Blog cho mọi người chiêm ngưỡng, những giọng ca 1 thời văng miểng.... lolz

http://www.esnips.com/web/bimdang2002sHomeVideos/

Files
Auto slideshow | View: List Thumbnail One by one Details Sort by: File | User | Date
Cam-2008-09-06 20-12-56.mp4
By bimdang2002 4 minutes ago
Size: 748.9kb
0 View(s)
Video Widgets | Share Video | + Add to Quicklist
Cam-2008-09-06 20-05-22.flv
By bimdang2002 22 minutes ago
Size: 5.6MB
0 View(s)
Video Widgets | Share Video | + Add to Quicklist
Cam-2008-09-06 20-01-50.mp4
By bimdang2002 31 minutes ago
Size: 41.8kb
0 View(s)
Video Widgets | Share Video | + Add to Quicklist
Cam-2008-09-06 19-59-25.mp4
By bimdang2002 32 minutes ago
Size: 747.7kb
0 View(s)
Video Widgets | Share Video | + Add to Quicklist
Cam-2008-09-06 19-54-52.mp4
By bimdang2002 48 minutes ago
Size: 602.1kb
0 View(s)
Video Widgets | Share Video | + Add to Quicklist
Cam-2008-09-06 19-54-46.mp4
By bimdang2002 1 hour 14 minutes ago
Size: 6.4kb
0 View(s)
Video Widgets | Share Video | + Add to Quicklist
Cam-2008-09-06 19-54-32.flv
By bimdang2002 1 hour 17 minutes ago
Size: 88.8kb
0 View(s)
Video Widgets | Share Video | + Add to Quicklist
Cam-2008-09-06 19-42-56.mp4
By bimdang2002 3 hours 39 minutes ago
Size: 12.2MB
0 View(s)
Video Widgets | Share Video | + Add to Quicklist
Cam-2008-09-06 19-37-12.mp4
By bimdang2002 1 day ago
Size: 5MB
0 View(s)
Video Widgets | Share Video | + Add to Quicklist
Cam-2008-09-06 19-23-26.mp4
By bimdang2002 1 day ago
Size: 10.9MB
0 View(s)
Video Widgets | Share Video | + Add to Quicklist
Page: 1 2 Next »

No comments: