Pages

24.10.07

October 24, 2007: Nhật ký 1 ngươi con gái

Phải làm thế nào?

Có những lúc phải lựa chọn nhưng thật sự bây giờ mình chưa muốn. Chẳng muốn làm gì, chẳng muốn phải suy nghĩ nhiều!
Cuộc sống sao phức tạp và mệt mỏi quá, hình như đó là bản chất cố hữu của nó rồi. Mình mệt lắm, đôi khi muốn buông xuôi tất cả, tất cả, nhưng... rồi lại phải đứng dậy, chèo, chống, phải sống cho thật tốt. Niềm tin là một cái gì đó mà bây giờ mình đang thấy thiếu. Đúng là cái gì mình thiếu thì mình mới ước ao được có và trân trọng. Vừa nhận ra được một điều, hiếm có được sự quan tâm, tình cảm nào mà không vụ lợi, không vì mục đích riêng. Cuộc đời này, người tử tế không phải ít nhưng không phải ở đâu cũng có, kẻ xấu xa không phải nhiều nhưng có thể ở ngay bên cạnh mình. Mệt mỏi, mệt mỏi...

No comments: